Size bir telefon kadar yakınız
0 212 645 16 16 (6 Hat)
Dil Seçin
tr

Hasta Hakları

Anasayfa » Hasta Hakları
Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate almadan hizmet alma hakkı vardır.
Bilgilendirme ve Bilgi İsteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya ve sağlık hizmeti verecek/vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
Reddetme, Durdurma ve Rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.
Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme hakkı vardır.
İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesince ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
Müracaat, Şikayet ve Dava
Haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.