Duyurular :
Hasta Sorumlulukları

Hasta Sorumlulukları
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME
Hastalarımız mevcut şikâyetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.
Hastalarımız yetkili hekime, tedavi sırasında ve sonrasında durumunda meydana gelen beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.
Hastalarımız yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.
Ayrıca hastalarımız, sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek zorundadır.
BİLGİ ALIMI
Doktorlarımızın iş yoğunluğunu da düşünerek, hasta hakkında düzenli bilgi akışının sağlanabilmesi için hastanın birinci derece yakınlarından yalnızca 1 veya 2 kişinin doktorla irtibatta olmasına dikkat edilmelidir.
Yoğun Bakımlardaki ( Koroner ve KVC Yoğun Bakım hariç ) hastalar hakkında bilgi, mesai saatleri içerisinde nöbetçi doktor tarafından verilir.
Serviste yatan hastalarınız için, hastanın bölüm doktoruyla mesai saatleri içerisinde görüşülmesi gerekmektedir.
TEDAVİSİYLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA
Hastalarımız sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
Hastalarımız tedavilerle ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır.
Hastalarımız önerilen tedaviye uyum göstermekle ve tedaviyi tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür, uygulamadığı takdirde hekimine haber vermelidir.
PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME
Hastalarımızın tedaviyi reddetme veya hekiminin talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.
HASTANE KURAL VE UYGULAMALARINA UYMA
Hastalarımız başvurduğu birimin ve hastanemizin kural ve uygulamalarına uymalıdır.
Hastalarımız teşhis tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
Hastalarımız verilen randevu tarihi ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yerlere zamanında bildirmelidir.
SAYGI GÖSTERME
Hastalarımız ve yakınları hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
Hastalarımız, sağlık kuruluşu içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.
Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.
ENFEKSİYON KONTROL
Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.
ÖDEMENİN YAPILMASI
Hastalarımız sağlık kuruluşuna başvuru aşmasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir.
Hastalarımız hastanemizin kurallarına ve belirlenen sevk zincirine(Yeşil Kart) uymalıdır.
Hastalarımız tedavi gereği yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
Ve tedavi giderleri, devlet-kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SSK ve Emekli Sandığı ve özel şirketler ya da kurumlarca hastanemize hitaben yazılmış; tahakkuk edecek her türlü ücretin tamamının ya da aradaki özel anlaşmalar gereği olan kısmının ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten bir yazı ya da sevk kâğıdı getirmek veya hastanenin kabul edeceği şekilde ispat etmek zorundadır.
Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı sonradan getirmelidir.
Hastanemizin demirbaş ve sarf malzemelerine zarar veren hasta ve yakınlarımızın, verdiği zararları ödeme sorumluğu vardır.
Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler.

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ ?

Yoruma kapalı.