Duyurular :
Sağlığınız Özgürlüğünüzü Kısıtlamasın

Sağlığınız Özgürlüğünüzü Kısıtlamasın

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon; Kas iskelet ve sinir sistemiyle ilgili hastalıklarda AĞRI, HAREKET KISITLILIĞI gibi 2 ana sorunun çözümünü sağlar. Gerek bel, boyun, diz, omuz, dirsek gibi ağrısı olan hastalarda, gerekse beyin kanaması, geçirmiş, ortopedik ameliyat, kaza, doğumsal anomali vb. nedenlerle hareket kısıtlılıkları ve yürüme sorunlarında, hastanın durumuna göre, ısıtıcı ajanlar, egzersizler, yüksek ve alçak frekanslı elektrik akımları gibi fiziksel tıp yöntemlerini kullanarak, hem fiziksel kapasiteyi en üst seviyeye çıkarmayı, hem de ağrı, tutukluk ve benzeri yakınmaları gidererek yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir?
Fizik Tedavi, genel olarak ele alındığında yan etkilerinin olmadığı ve görülmediği bir tedavi yöntemidir.


Fizik Tedavinin Yan Etkileri Var Mıdır?

Hastanın rahatsızlığına göre değişik tedaviler uygulanmasıyla birlikte her seans ortala- ma 1 saat sürmekle beraber 30 seanstan oluşmaktadır. Seanslara haftada bir gün ara verilerek aralıksız uygulanması tedavinin başarısını etkileyen en önemli unsurdur.
Fizik tedavi ağrılı bir tedavi yöntemi değildir. Ancak bazı hastalarda tedavinin ilk günle- rinde ağrılarında artış görülebilmektedir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda doktorunu- zu bilgilendiriniz.
Fizik tedavi, cilde doğrudan temas eden cihazlarla uygulandığından terleme oranını artıracaktır. Yanınızda el havlusu getirmeniz size yardımcı olabilir. Tedavi sırasında ter atarak sıvı kaybı oluşacağından sıvı tüketimi bol miktarda yapılmalıdır.
Fizik Tedavi Seansları Devam Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Kimlere Uygulanır?
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğimizde muayene edilip tanısı konmuş hastalarımıza, uzman hekim ve fizyoterapistler eşliğinde gerekli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü cerrahi bölümler ile cerrahi öncesi ve sonrası hasta konforu için destek uygulamalarda bulunduğu gibi Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümleri ile iş birliği halinde çalışmaktadır. İnmeli hastalarda nörolojik rehabilitasyon programları uygulanmakta- dır.
Bel ve Boyun Fıtığı
Bel ve boyun fıtıkları omurlar arasında yer alan, disk adı verilen yapıların şekil ve yer değiştirmesiyle ortaya çıkar. Ağır kaldırma ani ters hareketler, travmalar, omurganın kötü kullanılması gibi durumlarda oluşabilmektedir. Fizik tedavinin amacı ağrı ve sancı- ları dindirmek, hem de kişiyi günlük yaşamına hızla döndürmektir.
Kireçlenmeler (Osteoartrit Tedavisi)
Eklemlerin tekrarlayan travmalar nedeniyle ve yaşa bağlı olarak aşırı yıpranması duru- muna kireçlenme (osteoartrit) denir. Bu hastalarda fizik tedavi, ağrıyı azalttığı gibi hare- ket kısıtlamasını da azaltır hayat şartlarını konforlu hale getirir ve eklem çevresindeki kasların güçlenmesini sağlar.
Felçli Hastalar (İnme Tedavisi)
İnme, beyni besleyen damarların tıkanması ya da beyin kanamasına bağlı olarak vücu- dun bir yarısından güç kaybının oluşmasıdır.Fizik tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri bu hastaları günlük yaşamlarında fonksiyonel olarak yaşam standartlarını en üst düzeye getirmeyi amaçlar.
Ortopedik Rehabilitasyon
Menüsküs – bağ yaralanmaları ve artroskopik tamirler, kalça – diz – omuz protezleri ve el kesileri ortopedik rehabilitasyon alanına girer. Hastalara, cerrahiye hazırlık aşama- sında ve cerrahi sonrasında uygulanan fizik tedavi iyileşmenin hızlı ve kalıcı olmasını sağlar.

Romatizma
Romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi birçok iltihaplı romatizma, polikliniğimizde teşhis ve tedavi edilmektedir.
Basınç Tedavisi
Basınç tedavisi, kan ve lenf damarlarının yetersizliğine bağlı görülen ödemin oluşma- sında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kırık veya kanser tedavisinden sonra kol ve bacakta oluşan şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığını azaltacak bir tedavi yöntemidir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümümüzde Tedavi Edilebilen Hastalıklar
Beyin Felci (Cerebral Palsy)
Beyin veya beyinciğin doğum öncesi, doğum veya doğum sonrası zarar görmesi sonucu oluşan adalelerde kuvvet azlığı, istemsiz hareketler, motor gelişmede geriliktir. Hastalığın teşhisi ne kadar erken konursa bırakacağı hasarda o kadar az olur. Erken tedaviye başlanması çocuğun yaşantısını iyi yönde düzenlemesine olanak taşır. Çocu- ğun beyin yapısı doğumdan sonra 18 aylık dönemde en hızlı gelişimini gösterir. Bundan dolayı santral koordinasyon bozukluğu ne kadar erken teşhis edilirse, çocuğa yardımınız o kadar çok olur.
Kemik Erimesi (Osteoporoz)
Osteoporoz, vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkan ve tüm iskeletimizi etkileyen sistemik bir hastalıktır.
Osteoporoz, ortalama yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfusun artmasıyla, günü- müzde en sık görülen hastalıklardan biri haline geldi. Yapılan çalışmalar; 50 yaş üzerin- deki her 3 kadından 1`inin ve her 5 erkekten 1`inin, hayatının bir döneminde kırık yaşa- yacağını belirtiyor.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümümüzde ayrıca, eklem içi enjeksiyon tedavisi, tetik nokta enjeksiyonu, kinezyotape ve ESWT (topuk dikeni, tenisçi ve golfçü dirseği, kalsi- fiye omuz ağrısı) uygulamaları yapılmaktadır.
Ortopedik Rehabilitasyon
Menüsküs – bağ yaralanmaları ve artroskopik tamirler, kalça – diz – omuz protezleri ve el kesileri ortopedik rehabilitasyon alanına girer. Hastalara, cerrahiye hazırlık aşama- sında ve cerrahi sonrasında uygulanan fizik tedavi iyileşmenin hızlı ve kalıcı olmasını sağlar.
Romatizma
Romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi birçok iltihaplı romatizma, polikliniğimizde teşhis ve tedavi edilmektedir.
Basınç Tedavisi
Basınç tedavisi, kan ve lenf damarlarının yetersizliğine bağlı görülen ödemin oluşma- sında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kırık veya kanser tedavisinden sonra kol ve bacakta oluşan şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığını azaltacak bir tedavi yöntemidir.


YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ ?

Yoruma kapalı.