Size bir telefon kadar yakınız
0 212 645 16 16 (6 Hat)
Dil Seçin
tr

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

06.02.2018
252 görüntülenme
Göğüs Hastalıkları Polikliniği

Bölümümüzde tüm akciğer ve solunum yolu hastalıklarının teşhis ve tedavisi uzman hekim kadrosu ile yapılmaktadır. Akciğerden kaynaklı solunum sıkıntılarının saptanması için solunum fonksiyon testi yapılmaktadır.

 

Aynı zamanda göğüs hastalıkları bölümünde akciğer kanseri, pulmoner nodül, pnömoni (zatürre), plörezi, bronşektazi, astım, KOAH, mesleki (interstisyel) akciğer hastalıkları, pulmoner hipertansiyon, akciğerlere pıhtı atması (pulmoner emboli), solunum yetmezliği, sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, tüberküloz (akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozu), uykuda solunum bozuklukları ve alerjik hastalıkların tanı, takip ve tedavisinin yanı sıra operasyon ve anestezi öncesi akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Erken tanı tüm hastalıklarda olduğu gibi göğüs hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir faktördür. Bu nedenle uzun süren öksürük, balgam, yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı hastalığın ilerlemiş olduğunu gösteren bulgular olup göğüs hastalıkları uzmanına başvuruyu gerektiren hallerdir. Sigara içmiş ya da içmekte olan, meslek icabı ya da sosyal ortam nedeni ile tozlu ortamlarda bulunan kişilerde öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayetlerden en az birinin bulunması durumunda mutlaka göğüs hastaları uzmanı tarafından muayene edilmesi ve solunum fonksiyon testi yaptırılmalıdır.